Filmový festival Litoměřice 14

Naše věc

22. - 24. srpna 2014

Pořádá Kinoklub Ostrov ve spolupráci s Městskými kulturními zařízeními

Mít za co bojovat. Mít čemu věřit. Mít něco pro sebe.
Taková je Naše věc. Každý máme tu svou a přeci nám jde o totéž.

Připomíná nám, že jsme součástí něčeho většího, dává nám smysl, radost ale i trpělivost snášet trpké okamžiky.
Je jako rodina, láska, osud, nebo třeba sen.
Nechceme si nechat sáhnout na Naši věc, nenecháme si ji vzít.
Budeme se snažit ji opatrovat a chránit ji jako součást sebe sama.

 

Festival se bude konat v kině Máj, v Knihovně K. H. Máchy a na Střeleckém ostrově (Letní kino a Hospoda u Letního kina).